...

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดง"คีตกวีดนตรีไทย ในรัชกาลที่ ๙ " ครั้งที่ ๓ เป็นการบรรเลงและการขับร้องโดยกลุ่มดุริยางค์ไทยและกลุ่มดุริยางค์สากล อาทิ การบรรเลงเพลงจีนตอกไม้ เดี่ยวระนาด โดย ทวีศักดิ์ อัครวงศ์ ร่วมกับ วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร (ราย

(จำนวนผู้เข้าชม 322 ครั้ง)